Røyksignaler/Wigwam News i Sidevogna – tilgjengelig på nettsiden

Våre bidrag i Norsk Veteran Motorsykkel Clubs medlemsblad “Sidevogna” har til nå vært forbeholdt medlemmer av NVMC eller Norsk Indian Klubb. Det har vært enighet i klubbstyret om at dette blir gjort tilgjengelig også for andre med Indianinteresse, så det er laget en egen side med oversikt over våre bidrag i “Sidevogna”. Det var en periode på 2010-tallet hvor vi ikke bidro med et eget “Røyksignal” , men hvor flere av oss skrev artikler om Indian relaterte temaer. Legg merke til at vi skifter navn på spalten til “Wigwam News” fra nummer 2 – 2021.

Vi tror dette kan være interessant for mange, og særlig det å kunne bla tilbake til klubbens i arkiver, fra starten. Du finner Røyksignalene her.

https://indianklubb.no/royksignaler-wigwam-news/
This entry was posted in Ukategorisert and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply