Norsk Indian Klubb

Norsk Indian-klubb ble stiftet 08.11.2003, som følge av en initiativ fra Arne Bjørn Hoel og Stein Fossheim. Klubben er ment å skulle virke som en samlende kraft for alle som har interesse for verdens flotteste motorsykkelmerke.

Les Norsk Indian Klubbs vedtekter

Vår hjemmeside www.indianklubb.no er satt opp for både medlemmer og andre. En del av denne nettsiden er imidlertid forbeholdt medlemmene. Vår nettside skal inneholde informasjon om klubbens aktiviteter, samt annet som kan hjelpe medlemmene med hobbyen.

Facebookgruppen vår kan du følge klubbens virksomhet gjennom året. Norsk Indian Klubb er en LMK-klubb, dvs. at vi kan tilby våre medlemmer LMK,s gunstige kjøretøyforsikring, samt at vi er med og påvirker veteranhobbyen på landsbasis.

Vårt medlemsblad “Røyksignaler” utgis 2-3 ganger i året. Det utgis også et “International Indian News”, som er et fellesprosjekt med de andre europeiske Indianklubbene.

Klubbmedlemskapet gir også tilgang til en rekke tidligere utgivelser av bladet, på digitalt format.

I tillegg ligger klubbens utgivelser i NVMC,s “Sidevogna”, samt fra “Contact Points” ute i den digitale portalen.

Vårt årlige sommertreff er første helgen i august. Her treffes vi for å kjøre motorsykkel, treffe venner og ha det gøy. Les mer om årets arrangement her

  • Postboks 12, 1901 Fetsund, Org. Nr: 986 598 413
  • Bankkonto: 1140 45 51371 IBAN nr: NO3711404551371
  • Norsk Indianklubb har også mulighet for betaling via Vipps. Nummeret er 17469.
  • e-post: postmaster@indianklubb.no
  • Innmelding i Norsk Indian Klubb kan gjøres online – her
Norsk Indian Klubb – kontaktskjema
Hvis du har spørsmål til klubben, bruk dette skjemaet, så skal vi svare deg så fort som mulig.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Norsk Indian Klubb – kjør på rødt!