Norsk Indian Klubb

“Norsk Indian Klubb skal være en landsdekkende veteranmotorsykkelklubb med hovedformål å arbeide aktivt for bevaring og bruk av den amerikanske motorsykkelen Indian i Norge. Klubben skal positivt profilere Indian og kulturen knyttet til Indians historie fra 1901 – 1953.”

Norsk Indian-klubb ble stiftet 08.11.2003, som følge av en initiativ fra Arne Bjørn Hoel og Stein Fossheim. Klubben er ment å skulle virke som en samlende kraft for alle som er interessert i verdens flotteste motorsykkel.

Her kan du lese Norsk Indian Klubbs vedtekter

Kommunikasjon med medlemmene:

En internett-side er satt opp for både medlemmer og andre. En del av denne nettsiden er imidlertid forbeholdt medlemmene. Her vil vi utvikle en ressurs-base for alt man trenger i forbindelse med en restaurering.DSC_0514 Målet er også å bruke klubben til å knytte forbindelser mellom enkeltmedlemmer som har spesielle kunnskaper. Norsk Indian Klubb er en LMK-klubb, dvs. at vi kan tilby våre medlemmer LMK,s gunstige kjøretøyforsikring, samt at vi er med og påvirker veteranhobbyen på landsbasis.

Medlemsblad:

Vårt tidligere medlemsblad “Contact Points” var et samarbeid med Svenska Indiansällskapet og  Indian Klub Danmark. Dessverre opphørte dette samarbeidet våren 2019, og vi satset da på vårt eget medlemsblad “Røyksignaler”. En gang i året utgis det også et “International Indian News”, som er et fellesprosjekt med andre europeiske Indianklubber.

Indian Summer Meet:

Vårt årlige sommertreff er første helgen i august, og stedet er Leira Camping og Hyttesenter, fire kilometer sør for Fagernes.

DSC_0123

DSC_0042

Sentralt på Leira Camping og Hyttesenter har Norsk Indian Klubb sin egen totempel som er midtpunktet under arrangementet som starter torsdag. Utstillingen på Valdres Folkemuseum lørdag er høydepunktet for publikum og media. Denne utstillingen av fargerike amerikanske motorsykler er allerede utpekt av motorpressen til å være Norges flotteste utstilling av amerikanske veteranmotorsykler.

Valdres ligger nærmest «midt i Norge», og med bare 18 mil til Oslo er det kort vei fra både Sverige, Danmark og Europa. I Valdres er det varierte og spennende veier for mountaintouren vår på fredag, og for hillclimbtouren vår på lørdag. Etter Internasjonal Indian Rally 2010 har klubben og Norge fått et internasjonalt rykte om flotte grusveier og rå hillclimbløyper!

Norsk Indian Klubb:

  • Postboks 12, 1901 Fetsund, Org. Nr: 986 598 413
  • Bankkonto: 1140 45 51371 IBAN nr: NO3711404551371
  • Norsk Indianklubb har også mulighet for betaling via Vipps. Søk opp klubben via programmet!
  • e-post: postmaster@indianklubb.no
  • Innmelding i Norsk Indian Klubb kan gjøres online – her