Nytt nummer av Contact Points – digitalt

På siste årsmøte, i november fikk styret anmodning om besparelser på utsendelser av dokumenter og medlemsblad. Dette er kommet som en reaksjon på økte portopriser og et stadig mindre overskudd på driften i klubben. Vi har, som kjent, et ganske nært forestående internasjonalt Indian Rally og i den forbindelse må vi sikre at økonomien er i orden. Beslutningen om å droppe International Indian News var et av tiltakene for å bedre økonomien, et annet var forslag om utgivelse av ett nummer av CP i digital form, dvs via nedlastning på nettsiden.

Hvis du er betalende medlem vil du få tilsendt en SMS med passord for å kunne åpne siste nummer av Contact Points. Du finner selve linken til  nedlastningen til høyre på forsiden av nettsiden vår. Har du betalt medlemskontigenten, men ikke mottatt SMS fra oss, send en e-post til postmaster@indianklubb.no, så sjekket vi det opp.

I fortsettelsen vil medlemmene motta to papirutgaver og ett nummer via nedlastning. Det er derfor viktig at du har meldt inn ditt mobilnummer og e-postadresse til klubben. Vi håper dette skal bli et positivt tiltak for en sunnere klubbøkonomi.

Webmaster.

This entry was posted in Ukategorisert. Bookmark the permalink.

Leave a Reply