Klubben vår jubilerer i år

Norsk Indian Klubb 5år – 2003 – 2008

Norsk Indian Klubb fyller i år fem år, og vi vil gjerne unne oss et tilbakeblikk på disse årene. Klubben ble stiftet 8 november 2003, men allerede året før var det blitt presentert en skisse til en norsk Indian klubb. Dette skjedde på setra til Ragnar Bakken høsten 2002. Som mange kjenner til var det miljø i Oslo og omegn som var løst organisert rundt interessen for Indian motorsykler og disse hadde en årlig samling på setra til Ragnar Bakken, på Losna, i Gudbrandsdalen. Noe veldig konkret kom det ikke ut av dette, bortsett fra å så spiren til en klubbdannelse.      

Fra Danmark 2003

 

Sommeren 2003 reiste mange av oss på det internasjonale treffet i Allingåbro, i Danmark. En hel koloni med Indianfrelste nordmenn samlet på et sted var i seg selv en spore til hva som skulle komme. Danskenes fantastiske rally gav vel alle mersmak, og da det kom en henvendelse fra presidentmøtet om at de gjerne ville ha med en representant for det norske miljøet på møtet, ble Arne Bjørn Hoel sendt for å tale vår sak. Han returnerte til den norske leiren med beskjeden om at Indianmiljøet i Europa gjerne kunne tenke seg et treff i Norge. For å kunne gjennomføre noe slikt så vi straks at det måtte organiseres en norsk klubb.      

Høsten 2003 stod det å lese i NVMC’s medlemsblad Sidevogna nr 5:      

“Invitasjon til alle norske Indian-eiere. Vi ønsker å invitere alle norske Indian-eiere til et fellesmøte i Oslo for å diskutere mulighetene for å etablere en egen norsk Indian klubb. De fleste europeiske land har allerede sine egne Indian merkeklubber, – deriblant Sverige og Danmark.”      

Invitasjonen var undertegnet Arne Bjørn Hoel og Stein Fossheim. Møtet var satt til 8 november på Haraldheim vandrerhjem i Oslo.      

Stiftelsesmøtet.      

Norsk Indian Klubb på Ekeberg

 

Den 8 november møttes 16 personer på Haraldheim og ble framlagt en agenda og bakgrunn for møtet. Deretter ble Arne Bjørn Hoel valgt til ordstyrer. Stein Fossheim presenterte to forslag til klubbnavn og navnet “Norsk Indian Klubb” ble valgt. Et forslag til klubblogo basert på et gammelt forhandlersymbol ble forkastet og det ble enighet om at man måtte jobbe fram et nytt forslag til neste årsmøte.      

Klubbens målsetting ble formulert på følgende måte:      

“Norsk Indian Klubb skal være en landsdekkende veteranmotorsykkel-klubb med hovedformål å arbeide aktivt for bevaring og bruk av den amerikanske motorsykkelen Indian i Norge. Klubben skal positivt profilere Indian og kulturen knyttet til Indians historie fra 1901 – 1953.”      

Det ble signert 17 medlemmer til klubben på den første dagen og klubbens første styre ble valgt:      

Formann: Stein Fossheim      

Kasserer: Ola Prestløkken      

Styremedlem: Halvor Midtvik      

Styremedlem: Per Martin Løsnesløkken      

Styremedlem: Lars Baardsgaard      

Varamedlem: Ole Martin Mobeck      

Varamedlem: Jan Kåre Vadset.      

Løpskommite:      

Halvor Midtvik, Andreas Schytte-Larsen, Arne Bjørn Hoel.      

Revisor:      

Bjørn Selvik      

Rally i Storbritannia og tildeling av internasjonalt treff.      

I 2004 ble klubbens tilblivelse annonsert ut i veteranmiljøet og en internettside satt opp for å holde kontakten ut. Det var enighet om at et eget, trykket medlemsblad ble for krevende for klubben både arbeidmessig og økonomisk. På de påfølgende styremøtene ble det satt opp forslag til klubbvedtekter, og utlyst en konkurranse i forbindelse med klubblogo.      

Horsham 2004

 

Løpskommiteen presenterte to arrangementer for 2004: Et Indiantreff sentralt i Norge og et uformelt løp på høsten; Ørns Motocykel Rit. Det ble også tatt høyde for å representere klubben på det Internasjonale treffet i Horsham i England. I samme åndedrag kom også tanken om et Nordisk Indian Treff, som kunne gå på omgang mellom de nordiske land. Det ble straks sendt en invitasjon til de skandinaviske klubbene om dette temaet, og svarene som kom tilbake var entydig positive.      

    

I England var formannen eneste norske deltager, riktignok uten motorsykkel. Å skulle bli tildelt et år for internasjonalt treff var ikke like enkelt som man skulle tro. Det var mange hensyn å ta. For det første skulle hvert av de landene som allerede hadde hatt et slikt treff, gjerne ha sitt nye treff, helst nøyaktig ti år etter det første. Deretter skulle man fordele treffene slik at de kom i forskjellig del av Europa annet hvert år. Så vi fikk, etter en del fram og tilbake, endelig vårt år: 2010. Det ble også knyttet en del forbindelser som skulle vise seg nyttige framover.      

Indian Summer Meet 2004.      

Treffet vårt i 2004 ble lokalisert til Bådstø Camping og Gjestgiveri, på Tretten i Gudbrandsdalen. Å si at vi var forberedt på hva som skulle skje var en overdrivelse. På vei oppover til Tretten på fredagen ble vi oppringt av Per Martin Løsnesløkken, som kunne fortelle at det stod en hel gjeng med svensker og en finne på tunet til gjestgiveriet og ventet på arrangørstaben. Det ble en uvirkelig helg for oss alle, en braksuksess og en fantastisk følelse av å ha samlet så mange Indians på et sted i Norge. Både sted, vær og arrangement var suverent bra denne helgen.      

Første “Røyksignaler” kom i Sidevogna i nr. 5 – 2004 og handlet om sommertreffet vårt. I Røyksignaler nr. 6 – 2004 annonserte vi neste års Internasjonale treff i Tyskland .      

Årsmøtet 2004 stadfestet vedtektene våre og endelig kunne vi få annonsert vår nye klubblogo, utformet av Arne Bjørn Hoel; et Indianerhode i en orange sirkel omkranset av en rød trekant med spissen ned. Logoen er bygget på en tidlig forhandlerlogo og årsmøtet var svært fornøyd med resultatet.      

Nettside med mange treff.      

Norsk Indian Klubbs internettside har hatt en jevnt økende tendens fra starten i mai 2004. En webside med et såpass snevert tema må oppdateres jevnlig for å opprettholde interessen ute blant folk. Vår hjemmeside scorer bra på nettopp dette, og særlig er interessen for annonsene stor. Og som informasjonsmedium er nettet både raskt og enkelt, man trenger ikke vente lenge på neste utgivelse.      

Vår klubbs forhold til Norsk Veteran Motorsykkel Club har alltid vært bra og nært. Flere av våre styremedlemmer har hatt verv i NVMC opp i gjennom historien, og på årsmøtet i 2004 besluttet vi en tilknytning til NVMC, som merkeklubb. Dette er en tilslutning med gjensidig nytte. Vi får benytte Sidevogna, som basis for våre egne klubbsider “Røyksignaler” og NVMC får masse bra motorsykkelstoff og et aktivt klubbmiljø som inspirerer andre veterangrupper.      

Årsmøtet i 2004 ble lagt til Bådstø Camping og var ingen suksess med hensyn til deltagere, men årsberetningen fortalte at vi pr. 1 november var 45 medlemmer. En god økning fra stiftelsesmøtets 17.      

2005 – Økt medlemstilgang og mer stoff i “Røyksignaler”.      

Vinteren 2004/2005 kjørte klubben en vervekampanje, for å få med flere medlemmer, og dette gav effekt. En nidtidig gjennomgang av NVMC’s medlemsmatrikkel, samt andre kanaler var verktøyet vi brukte for å kontakte potensielle medlemmer.      

Våren 2005 ble klubben registrert i Brønnøysundregisterene og vi fikk merkevareregistrert klubbens navn og logo. Dessuten fikk vi etablert et internettdomene for hjemmesiden; www.indianklubb.no, noe som var viktig for synligheten av klubben.      

Medlemssidene våre i Sidevogna økte i omfang og følgende artikkeler ble publisert i 2005:      

Nr. 1-2005: Ørns Motorcykel Rit, forfatter Arne Bjørn Hoel, 1 side.      

Nr. 2-2005: Justering av Schebler, Enkøping, forfatter J. Kristoffersen/S. Fossheim, 2 sider.      

Nr. 3-2005: Justering av Schebler- del 2, forfatter J. Kristoffersen, 1 side.      

Nr. 4-2005 Tanktetting Chief, forfatter Stein Fossheim, 2 sider.      

Nr. 5-2005 Speyer 2005, forfatter Lars Baardsgaard, 4 sider.      

Nr. 6-2005 Nordisk Indian Treff 2005, forfatter Andreas Schytte-Larsen      

Norsk Indian Klubb avhold altså Nordisk Indian treff på Bådstø Camping i august, og denne gangen tok det helt av deltagermessig. Braksuksess igjen!      

En trist sak denne høsten var bortgangen av medlemmet Tom Hansson, som døde kun 60 år gammel. Tom hadde vært sentral i Indianmiljøet i mange år. Ved årsmøtet 2005, på Tyrigrava var klubben hele 70 medlemmer.      

 

   

2006 – Worlds Fastest Indian og Indian Rally i Småland.   

I  februar 2006 ble det premiere på filmen “The Worlds Fastest Indian”, med Anthony Hopkins i hovedrollen, og medlemmene i Norsk Indian Klubb fikk spesialinvitasjon til premiærekvelden. Samtidig markedførte flere medlemmer klubben ved andre premiærer på en utmerket måte, og fikk pressedekning i mange aviser. Filmen gav også masse reklame for merket Indian, i seg selv og vi kunne merke pågangen fra folk som ønsket å vite mer.      

 Lars Baardsgaard i klubbstyret hadde tatt jobben som reiseleder til Speyer i 2005, og nå var han klar for det internasjonale treffet i Hultsfred, Sverige. Det ble satt opp en reiserute og planlagt tidspunkter for de forskjellige etappene. Det ble en flott tur, og med følgebil hele veien kunne vi slappe av hvis noe gikk galt. Klubbens følgebilsjåfør het Leif Haave og sørget for å holde holde oss alle i tømmene.      

Røyksignaler 2006 var:      

Nr. 1-2006: Retting av Chief-ramme, forfatter Paal Aasen, 4 sider.      

Nr. 2-2006: Trond unike samling, forfatter Stein Fossheim, 2 sider.      

Nr. 3-2006: Hap Alzina – Indian vestkystdistributør, forfatter Stein Fossheim, 3 sider.      

Nr. 4-2006 Forgasseralternativ til Indian, forfatter Halvor Midtvik, 4 sider.      

Nr. 5-2006 Hultsfred 2005, forfatter Arne Bjørn Hoel, 6 sider.      

Nr. 6-2006 Ville Indianere- Lars Baardsgaard, forfatter Arne Bjørn Hoel, 4 sider.      

Halvor Midtvik er klubbens egen globetrotter og reiser land og strand rundt med sin 1944 kriger-Chief. Høsten 2006 hadde han også med seg et følge av svensker og amerikanere rundt i Norge. Dette var, foruten god Norgesreklame, et praktisk eksempel på bygging av internasjonalt nettverk. Tidligere, i juli, fikk vi besøk av to tyskere som ønsket å besøke Nordkapp før det internasjonale treffet i Hultsfred. Jarl Schrøder på Møre, og Ole Martin Mobeck i Trondheim var noen av de som tilbød de to reisende overnatting. Flott reklame for klubben.      

Ørns Motorcykel Rit ble nedlagt grunnet dårlig oppslutning. Indian Summer Meet hadde fått god markedsføring og ble gjennomført i god stil også dette året. På årsmøtet ble det bestemt at det norske internasjonale treffet skulle være på Leira, i Valdres.      

Stedet er Strandefjorden Fritidssenter, en campingplass med gode fasiliteter, beliggende ved den vakre Strandefjorden. Prosjektleder er Lars Baardsgaard, som har tilknytning til stedet og som har lokale støttespillere. Klubben teller nå 84 medlemmer.      

2007 – Tur til Nordisk Indian Treff og intensivert planlegging av 2010 Rally.      

Røyksignaler kommer nå i 3-6 sider pr. nummer, og vi er den desidert best profilerte merkeklubben i NVMC. Nettsiden er også jevnlig oppdatert og passerer 30.000 treff ved utgangen av 2007.      

Røyksignaler 2007 var:      

Nr. 1-2007: Mannheim 2006, forfatter Andreas Schytte-Larsen, 3 sider.      

Nr. 2-2007: Nytt elektrisk anlegg på vår Indian- del 1, forfatter Lars Baardgaard, 4 sider.      

Nr. 3-2007 Nytt elektrisk anlegg på vår Indian- del 2, forfatter Lars Baardgaard, 4 sider.      

Nr. 4-2007: Hendee Manufacturing Co. bilder, forfatter Stein Fossheim, 5 sider.      

Nr. 5-2007 Indian Summer Meet 2007, forfatter Stein Fossheim, 4 sider.      

Nr. 6-2007 Chief Bluesmoke på Island, forfatter Halvor Midtvik 6 sider.      

Årets Summer Meet gikk av stabelen i august, som vanlig. Klubbens beholdning av gensere og t-skjorter inkluderte nå også en ny t-skjorte med logo fra Losna Hill Climb. Foruten klistremerker med klubblogo i forskjellige størrelser, og et tøymerke til å sy på jakka. Helgen etter Summer Meet var det fellestur til Ålleberg ved Falkøping i Sverige hvor det skulle arrangeres Nordisk Indian Treff. Vi var ti representanter for Norsk Indian Klubb på treffet, og hadde en flott helg med seilflyging, motorsykkelkjøring og hyggelig bekjentskaper.      

2008 – et fantastisk Indian-år.      

Så er vi tilbake i nåtiden, og hvilket år! 2008 starter med et scoop av de helt store; i en bok av Mikkjel Fønhus leser medlem Torkel Kristoffersen en historie på stranden i Thailand om en reise med en Powerplus gjennom Valdres. Historien er så velskrevet og rører alle oss Indianere i hjerteroten. Lars Baardsgaard blir satt på saken, og etter litt fram og tilbake får han spesialtillatelse fra Fønhus’ datter Gudbjørg til å trykke historien i Røyksignaler.      

Finland 2008

 

Røyksignaler 2008 var:      

Nr. 1-2008: Motoren surrer, forfatter Mikkjel Fønhus, 4 sider.      

Nr. 2-2008: Informasjon om aktiviteter i 2008, forfatter Arne Bjørn Hoel, 3 sider.      

Nr. 3-2008 Motorsykkedagbok 1978 / Indian Chief 22 -25, forfatter Ragnar Bakken/Stein Fossheim, 6 sider.      

Nr. 4-2008: Indian bladfjærgaffel, forfatter Andy Donald/Halvor Midtvik, 6 sider.      

Nr. 5-2008 Nordisk Indian Treff 2008 / En fantastisk motorsykkel, forfatter Per Martin / Ole Birger Gjevre, 6 sider.      

Nr. 6-2008 ?      

Reisen til Finland i år var et høydepunkt for mange av oss, og særlig følte vi at det nordiske samarbeidet fungerte veldig bra. Den svenske klubben ved Jørgen Sundberg og Martin fra Åland sørget for at vi fikk en minnerik tur over Ålandsøyene til Finland. Det nordiske Indiantreffet senere på sommeren bekreftet at vi har fått dreis på arrangementene våre. Dette er bra å ta med seg mot 2010. Neste sommer vil Norsk Indian Klubb presentere 2010 treffet med en informasjonsfolder på det internasjonale rallyet i Skottland.      

Stein

This entry was posted in Historisk, Klubbdrift. Bookmark the permalink.

Leave a Reply