Jarl Helmut Schrøder 1942 – 2017

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Jarl Schrøder var gått bort. Brått og uventet. Våre tanker går til hans nærmeste familie.

Jarl var en aktiv mann i klubbsammenheng og hadde oppgaver knyttet til driften av klubben, bl.a. som valgkommitéformann og senest nå som klubbens revisor. Alltid en bidragsyter til klubbens medlemsblad Contact Points, med artikler. Som ivrig restauratør var det bestandig et pågående prosjekt i garasjen og dette fikk vi alltid rapporter om.  En vinter var det rainbowlakkering av “den gule”, eller startmotor på “den grønne”. Alltid noe å henge fingrene i. Den siste tiden var det en grundig restaurering av en 741B som stod på trappene.

Vi kommer til å savne Jarls trygge, rolige væremåte og hans gode kameratskap på turer og treff.

Webmaster Norsk Indian Klubb.

This entry was posted in Klubbdrift, personlig. Bookmark the permalink.

Leave a Reply