Felles internettportal for de europeiske Indianklubbene

På presidentmøtet på Leira i fjor kom det opp et forslag om å lage en felles internettportal for de europeiske Indianklubbene. Et problem de siste årene har vært klubbhjemmesider med lite oppdatert innhold. Informasjon, e-postadresser, styresammensetning har til tider vært mangelfullt og vanskelig å finne. Informasjon om klubbtreff og  arrangementer har vært mangelvare. Nå er hjemmesiden Indian Clubs Europe et faktum, takket være et samarbeid mellom Paolo Teodorani fra Motociclette Americane Harley&Indian Club (Italia), Fred Dufrene fra den franske Indianklubben, og Jesper Storm Jensen fra Indian Klub Danmark.

Siden inneholder funksjonalitet man ellers finner på moderne nettsider; blogger, gruppetilhørighet (klubber), kalendere, diskusjonsforum og mulighet for å bli “venner”, ref. Facebook. Hovedsaken er allikevel å samle informasjon som er viktig for samarbeid klubbene imellom. Ta gjerne en kikk innom og lag deg en bruker og et passord. Adressen er http://www.indian-clubs.eu

Det ligger også en link til siden nederst på Norsk Indian Klubbs hjemmeside.

This entry was posted in Klubbdrift. Bookmark the permalink.

Leave a Reply