Vedrørende ny forsikringsordning

Som sikkert de fleste har registrert så skjer det mye på forsikringsfronten nå i kjølevannet av at LMK har sagt opp sitt samarbeide med WaterCircle og tegnet ny avtale med IF gjeldende fra 01.01.2018. LMK argumenterer for at medlemmer med forsikringer hos WaterCircle nå bør flytte disse over til den nye LMK-forsikringen i IF under samme eller bedre vilkår. Deres begrunnelse for betydningen av dette er at forsikringsordningen er selve ryggraden i deres økonomi. Det er utarbeidet et fullmaktsskjema for de som ønsker å flytte sine forsikringer fra WaterCircle til IF, dette finner du bl.a. på IF sine nettsider www.if.no/privat/partner/lmk.

Nytegning av LMK-forsikringer gjennom Norsk Indian Klubb vil etter 01.01.2018 gå mot IF som forsikringspartner.

Du kan ellers lese mer detaljert om de forskjellige forsikringstilbudene på nettsidene til LMK, KNA, IF og WaterCircle.

Bjørn Lind / LMK-kontakt Norsk Indian Klubb.

This entry was posted in Klubbdrift, LMK-forsikring. Bookmark the permalink.

Leave a Reply