Nytt fra LMK – desember 2017

Kommunikasjon er viktig.

LMK gjeninnførte i høst en ordning med hyppige nyhetsbrev til eier-klubbene i LMK. Dette har også vært praktisert tidligere, men har vært lite regelmessig de siste årene. LMK ser på dette som en mulighet til å høyne både interessen for og forståelsen av LMK. Vi ønsker å være langt mer enn bare en forsikringsformidler for LMK-klubbene, men derimot den unisont foretrukne organisasjonen for alle med interesse for motorhistoriske kjøretøyer i Norge. Dessverre har andre virkeområder kommet mer i bakgrunnen, når mye av vår virksomhet har vært relatert til forsikring i den senere tid.

Derfor vil nyhetsbrevene fortsette også etter at en ny forsikringsordning med IF er etablert og «på skinner». Det blir derfor avgjørende at disse nyhetsbrevene fra LMK publiseres i alle klubbenes fora som medlemsblader, hjemmesider og på Facebook. LMK sitter ikke med direkte kontaktinformasjon til klubbenes medlemmer, så derfor trenger vi litt bistand for at kommunikasjonsflyten skal fungere tilfredsstillende.

LMK vil komme i kontakt med medlemmene.

Nyhetsbrevene fra LMK er bare ett av flere virkemidler for at LMK skal kunne komme i kontakt med medlemmene og få rett fokus på de sakene som blir viktig fremover. Vi har derfor også tro på at vi møter klubbene, og LMK stiller gjerne opp så langt dette er mulig på klubbmøter, arrangementer etc. LMK ønsker derfor å bli langt mer synlige, så innspill om viktige arrangementer og hendelser hvor LMK kunne vært et naturlig innslag mottas med takk.

Husk påmeldingsfristen for Strategikonferansen.

Vi vil også minne om at påmeldingsfristen for Strategikonferansen i LMK utløper 20.12.2017. Vi har allerede mottatt mange påmeldinger, men vi håper at flest mulig klubber ser nødvendigheten av egen deltakelse og kommer. Dette blir en viktig arena for å skape en forståelse for og en god diskusjon rundt de utfordringene vår organisasjon og bevegelse står overfor.

LMK trenger at klubbene slutter opp om forsikringsordningen – flytting blir viktig!

IF og LMK har nå utviklet et eget fullmaktsskjema, som skal gjøre flyttingen fra WaterCircles til den nye LMK-Forsikringen i IF enklest mulig. Dette skjemaet blir nå sent ut til alle klubbene. Forsikringsordningen er ryggraden i LMKs økonomi, og medlemmenes tilknytning til og oppslutningen om ordningen har gjort LMKs liv og virke mulig. Derfor blir det av den aller største nødvendighet at klubbene bidrar til en massemønstring hvor det informeres om viktigheten av at forsikringene flyttes fra WaterCircles til IF. Norsk lovverk hindrer at LMK kan gjøre denne jobben, slik at dette krever at hver enkelt forsikringstaker må selv bekrefte dette ønsket. Ekstra viktig blir derfor;

1)      Klubbene må derfor spre informasjon om flyttingen av forsikringen i alle relevante fora.

2)      Det tar 30 dager å flytte en forsikring. Derfor kan dette arbeidet påbegynnes allerede nå da dette først får virkning fra 2018.

3)      IF vil besørge oppsigelsen av alle forsikringer i WaterCircles.

4)      IF garanterer like eller bedre priser enn WaterCircles. Ingen vil komme økonomisk dårligere ut i IF.

5)      Byttet av forsikringsselskap krever ingen nye besiktigelser eller godkjenninger fra egen klubb eller LMK.

Flere forsikringsløsninger for LMK-Klubbene.

LMK registrerer at flere LMK-Klubber har tilsluttet seg den nye KNA-Klubbforsikringen. LMK har riktignok ikke mandat eller et ønske om å nekte klubbene denne tilslutningen, men vi har likevel store vanskeligheter med å se hvordan denne tilslutningen skal kunne forenes med en fortsatt lojalitet til LMK. KNA-Klubbforsikringen er et samarbeid mellom KNA og WaterCircles, og er i praksis nærmest en «skreddersøm» som rammer LMK på en verst tenkelig måte både økonomisk som så vel organisasjonsmessig.

Èn klubb har allerede trukket seg ut av ordningen når den innså hva denne ordningen faktisk innebærer for LMK. Klubben ønsket en fortsatt LMK-tilslutning med full lojalitet og støtte til LMKs drift og virke. Det er derfor betimelig å stille seg spørsmålet hvorvidt klubbene, som har tilsluttet seg KNA-Klubbforsikring, har forestått en analyse av hvilke faktiske konsekvenser dette gir for LMK. Er det dette de egentlig ønsker?

LMK finner det også nokså merkelig at disse klubbene nå velger en forsikringsleverandør som et nærmest samlet Landsmøte i 2017 ønsket seg vekk i fra.

LMK vil derfor jobbe for gode og stadig forbedrede forsikringsløsninger for de som fremdeles lojalt følger LMK-forsikringen. For oss blir det viktig å skape et produkt, som vil gi en best mulig dekning den dagen du måtte trenge dette. Husk at bare med LMK-Forsikringen vil man fortsatt ha LMKs kompetanse i ryggen.

IF har også utviklet en ny nettside for LMK-Forsikringen. Denne finner dere på: www.if.no/lmk

Et eget team med rådgivere med spesialansvar for LMK-Forsikringen står nå klare til å bistå dere med å finne frem til riktige forsikringsprodukter. Disse kan kontaktes direkte;


 Thomas Solberg,  Seniorrådgiver – e-post: Thomas.solberg@if.no, Tlf: 75 50 21 03 

Kjartan Braathen,  Seniorrådgiver –e-post: Kjartan.braathen@if.no, Tlf: 75 50 21 04 

Daniel Kjelstrup,  Forsikringsrådgiver – e-post: Daniel.kjelstrup@if.no, Tlf: 22 53 31 29 

Arne Martin Nesje,  Forsikringsrådgiver – e-post: Arne.martin.nesje@if.no, Tlf: 75 50 21 02 

Truls Ekran, Teamkoordinator – e-post: Truls.ekran@if.no, Tlf: 75 50 21 01 

For alle andre mer generelle henvendelser, er det etablert en egen epost-adresse: lmk@if.no

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby                                                                                           GeneralsekretærLMK

 

Publisert i Klubbdrift, Ukategorisert | Skriv en kommentar

Årsmøtet 2017 – Frysja, Oslo

Vi ønsker medlemmene velkommen til årsmøtet i Norsk Indian Klubb, lørdag 11. november, kl. 11.00. Stedet er, som tidligere år, NVK,s lokaler på Frysja i Oslo. Rett ved siden av Norsk Teknisk Museum. Foruten det obligatoriske programmet vil det bli visning av bilder fra sesongen, litt film og selvfølgelig sosialt samvær. Har du noe å selge eller bytte gir vi anledning til et lite «Swap Meet». Vel Møtt!

Publisert i Klubbdrift, Marked, Ukategorisert | Skriv en kommentar

Jarl Helmut Schrøder 1942 – 2017

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Jarl Schrøder var gått bort. Brått og uventet. Våre tanker går til hans nærmeste familie.

Jarl var en aktiv mann i klubbsammenheng og hadde oppgaver knyttet til driften av klubben, bl.a. som valgkommitéformann og senest nå som klubbens revisor. Alltid en bidragsyter til klubbens medlemsblad Contact Points, med artikler. Som ivrig restauratør var det bestandig et pågående prosjekt i garasjen og dette fikk vi alltid rapporter om.  En vinter var det rainbowlakkering av «den gule», eller startmotor på «den grønne». Alltid noe å henge fingrene i. Den siste tiden var det en grundig restaurering av en 741B som stod på trappene.

Vi kommer til å savne Jarls trygge, rolige væremåte og hans gode kameratskap på turer og treff.

Webmaster Norsk Indian Klubb.

Publisert i Klubbdrift, personlig | Skriv en kommentar