Klar for Enköpingmarkedet…

Endelig er vi i gang med 2018 og terminlisten vår. Om nøyaktig en måned er det første punkt på programmet; Indianmarkedet i Enköping. Som tidligere år vil Norsk Indian Klubb oppfordre medlemmene til å ta turen over kjølen, og besøke åstedet for Svenska Indiansällskapets årsmøte og Nordens største Indiandelemarkedet.

En slik tur gir inspirasjon, muligheter for å knytte kontakter og av og til et funn i delehaugene. Særlig er nettverket av deleselgere og entusiaster viktig; finner du ikke det du er ute etter, er det alltid en som vet om én som kjenner en annen, som hadde en slik del for noen års siden. Ja, dere som har vært der skjønner hva jeg mener. Og så er det alltid masse trivelige folk der, som driver med akkurat det samme som deg.

Deleselgerne er vanligvis fra Sverige, Norge, Tyskland, Finland og Polen og markedet starter tidlig lørdag morgen. Men mang en handel blir gjort allerede fredag kveld, så det lønner seg å være på plass allerede da.

Norsk Indian Klubb gjør som tidligere år og hjelper våre medlemmer til kompiskjøring til Sverige. Det vil si at vi lager lister over hvem som ønsker å bli med fra Osloregionen og forsøker å organisere biler som blir med bortover. Mange har egne opplegg og egne behov, men de som vil reise fra Oslo-området på fredag kan melde sin interesse til postmaster@indianklubb.no, så skal vi se om vi kan ordne samkjøring. Det er jo flott å ha noen å reise sammen med.

En typisk Enköpingtur starter fredag i tolvtiden, fra et avtalt samlingssted i nærheten av Oslo. Vi kjører først til Årjäng for litt innkjøp, og videre til Grums, rett før Karlstad, hvor vi spiser middag på Rasta. Videre er det kjøring, kun med nødvendige stopp før vi ankommer Strul MC i Enköping i syvtiden. Her blir det sosialisering og møte med gamle venner, før vi går til ro og prøver å få litt søvn før markedet på lørdag. Hjemreise blir det vanligvis i tolvtiden, med lunch et sted underveis, litt handling i Töckfors, før vi er hjemme igjen.

Reisen til Enköpingmarkedet skjer vanligvis med bil, men det er også mulig å reise dit med tog. Overnattingen i Enköping skjer vanligvis i sovepose, på liggeunderlag i markedshallen, men det finnes også muligheter for hotellovernatting i sentrum, også flere steder. Ulempen er noen kilometers gangavstand, men man kan også praie en taxi. Alt løser seg.

Vi håper mange blir med oss til Sverige i år!

 

 

Publisert i Klubbdrift, Løp og treff, Marked, Terminliste | Skriv en kommentar

Vedrørende ny forsikringsordning

Som sikkert de fleste har registrert så skjer det mye på forsikringsfronten nå i kjølevannet av at LMK har sagt opp sitt samarbeide med WaterCircle og tegnet ny avtale med IF gjeldende fra 01.01.2018. LMK argumenterer for at medlemmer med forsikringer hos WaterCircle nå bør flytte disse over til den nye LMK-forsikringen i IF under samme eller bedre vilkår. Deres begrunnelse for betydningen av dette er at forsikringsordningen er selve ryggraden i deres økonomi. Det er utarbeidet et fullmaktsskjema for de som ønsker å flytte sine forsikringer fra WaterCircle til IF, dette finner du bl.a. på IF sine nettsider www.if.no/privat/partner/lmk.

Nytegning av LMK-forsikringer gjennom Norsk Indian Klubb vil etter 01.01.2018 gå mot IF som forsikringspartner.

Du kan ellers lese mer detaljert om de forskjellige forsikringstilbudene på nettsidene til LMK, KNA, IF og WaterCircle.

Bjørn Lind / LMK-kontakt Norsk Indian Klubb.

Publisert i Klubbdrift, LMK-forsikring | Skriv en kommentar

Nytt fra LMK – desember 2017

Kommunikasjon er viktig.

LMK gjeninnførte i høst en ordning med hyppige nyhetsbrev til eier-klubbene i LMK. Dette har også vært praktisert tidligere, men har vært lite regelmessig de siste årene. LMK ser på dette som en mulighet til å høyne både interessen for og forståelsen av LMK. Vi ønsker å være langt mer enn bare en forsikringsformidler for LMK-klubbene, men derimot den unisont foretrukne organisasjonen for alle med interesse for motorhistoriske kjøretøyer i Norge. Dessverre har andre virkeområder kommet mer i bakgrunnen, når mye av vår virksomhet har vært relatert til forsikring i den senere tid.

Derfor vil nyhetsbrevene fortsette også etter at en ny forsikringsordning med IF er etablert og «på skinner». Det blir derfor avgjørende at disse nyhetsbrevene fra LMK publiseres i alle klubbenes fora som medlemsblader, hjemmesider og på Facebook. LMK sitter ikke med direkte kontaktinformasjon til klubbenes medlemmer, så derfor trenger vi litt bistand for at kommunikasjonsflyten skal fungere tilfredsstillende.

LMK vil komme i kontakt med medlemmene.

Nyhetsbrevene fra LMK er bare ett av flere virkemidler for at LMK skal kunne komme i kontakt med medlemmene og få rett fokus på de sakene som blir viktig fremover. Vi har derfor også tro på at vi møter klubbene, og LMK stiller gjerne opp så langt dette er mulig på klubbmøter, arrangementer etc. LMK ønsker derfor å bli langt mer synlige, så innspill om viktige arrangementer og hendelser hvor LMK kunne vært et naturlig innslag mottas med takk.

Husk påmeldingsfristen for Strategikonferansen.

Vi vil også minne om at påmeldingsfristen for Strategikonferansen i LMK utløper 20.12.2017. Vi har allerede mottatt mange påmeldinger, men vi håper at flest mulig klubber ser nødvendigheten av egen deltakelse og kommer. Dette blir en viktig arena for å skape en forståelse for og en god diskusjon rundt de utfordringene vår organisasjon og bevegelse står overfor.

LMK trenger at klubbene slutter opp om forsikringsordningen – flytting blir viktig!

IF og LMK har nå utviklet et eget fullmaktsskjema, som skal gjøre flyttingen fra WaterCircles til den nye LMK-Forsikringen i IF enklest mulig. Dette skjemaet blir nå sent ut til alle klubbene. Forsikringsordningen er ryggraden i LMKs økonomi, og medlemmenes tilknytning til og oppslutningen om ordningen har gjort LMKs liv og virke mulig. Derfor blir det av den aller største nødvendighet at klubbene bidrar til en massemønstring hvor det informeres om viktigheten av at forsikringene flyttes fra WaterCircles til IF. Norsk lovverk hindrer at LMK kan gjøre denne jobben, slik at dette krever at hver enkelt forsikringstaker må selv bekrefte dette ønsket. Ekstra viktig blir derfor;

1)      Klubbene må derfor spre informasjon om flyttingen av forsikringen i alle relevante fora.

2)      Det tar 30 dager å flytte en forsikring. Derfor kan dette arbeidet påbegynnes allerede nå da dette først får virkning fra 2018.

3)      IF vil besørge oppsigelsen av alle forsikringer i WaterCircles.

4)      IF garanterer like eller bedre priser enn WaterCircles. Ingen vil komme økonomisk dårligere ut i IF.

5)      Byttet av forsikringsselskap krever ingen nye besiktigelser eller godkjenninger fra egen klubb eller LMK.

Flere forsikringsløsninger for LMK-Klubbene.

LMK registrerer at flere LMK-Klubber har tilsluttet seg den nye KNA-Klubbforsikringen. LMK har riktignok ikke mandat eller et ønske om å nekte klubbene denne tilslutningen, men vi har likevel store vanskeligheter med å se hvordan denne tilslutningen skal kunne forenes med en fortsatt lojalitet til LMK. KNA-Klubbforsikringen er et samarbeid mellom KNA og WaterCircles, og er i praksis nærmest en «skreddersøm» som rammer LMK på en verst tenkelig måte både økonomisk som så vel organisasjonsmessig.

Èn klubb har allerede trukket seg ut av ordningen når den innså hva denne ordningen faktisk innebærer for LMK. Klubben ønsket en fortsatt LMK-tilslutning med full lojalitet og støtte til LMKs drift og virke. Det er derfor betimelig å stille seg spørsmålet hvorvidt klubbene, som har tilsluttet seg KNA-Klubbforsikring, har forestått en analyse av hvilke faktiske konsekvenser dette gir for LMK. Er det dette de egentlig ønsker?

LMK finner det også nokså merkelig at disse klubbene nå velger en forsikringsleverandør som et nærmest samlet Landsmøte i 2017 ønsket seg vekk i fra.

LMK vil derfor jobbe for gode og stadig forbedrede forsikringsløsninger for de som fremdeles lojalt følger LMK-forsikringen. For oss blir det viktig å skape et produkt, som vil gi en best mulig dekning den dagen du måtte trenge dette. Husk at bare med LMK-Forsikringen vil man fortsatt ha LMKs kompetanse i ryggen.

IF har også utviklet en ny nettside for LMK-Forsikringen. Denne finner dere på: www.if.no/lmk

Et eget team med rådgivere med spesialansvar for LMK-Forsikringen står nå klare til å bistå dere med å finne frem til riktige forsikringsprodukter. Disse kan kontaktes direkte;


 Thomas Solberg,  Seniorrådgiver – e-post: Thomas.solberg@if.no, Tlf: 75 50 21 03 

Kjartan Braathen,  Seniorrådgiver –e-post: Kjartan.braathen@if.no, Tlf: 75 50 21 04 

Daniel Kjelstrup,  Forsikringsrådgiver – e-post: Daniel.kjelstrup@if.no, Tlf: 22 53 31 29 

Arne Martin Nesje,  Forsikringsrådgiver – e-post: Arne.martin.nesje@if.no, Tlf: 75 50 21 02 

Truls Ekran, Teamkoordinator – e-post: Truls.ekran@if.no, Tlf: 75 50 21 01 

For alle andre mer generelle henvendelser, er det etablert en egen epost-adresse: lmk@if.no

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby                                                                                           GeneralsekretærLMK

 

Publisert i Klubbdrift, Ukategorisert | Skriv en kommentar