Påmelding og hyttebooking Summer Meet

Påmelding til Indian Summer Meet kan du gjøre i påmeldingsskjemaet under.

Påmelding til Indian Summer Meet:

Deltakelse For deltakelse på Indian Summer Meet må man være medlem av NIK eller en LMK tilsluttet klubb. Inviterte gjester (25) med fargerike amerikanske motorsykler deltar på samme vilkår som medlemmene av NIK (hvitt startnummer). Medlemmer av NIK kan delta med andre motorsykler enn Indian som er nyere enn 1954 (sort startnummer).

Deltakeravgift:

Deltakeravgiften er kr. 600,-. Barn under 16 år betaler kr. 200,-. Deltakeravgiften dekker deltakelse på mountaintour, hillclimbtour, hillclimb og slowrace, lunsj- og middagsservering pluss premieutdeling. NB! Innbetaling av påmeldings avgift før 1.juli gir en rabatt på kr. 100,- pr. påmelding.

Innbetaling av deltageravgift:

Gjør din påmelding nå! Innbetaling må skje samtidig på konto 1140 45 51371 eller via Vipps. Husk å merke betalingen ISM 2019.

“wpforms id=”4761”

Se hvem som er påmeldt  – her.

Hyttebooking Indian Summer Meet:

Ønsker du også å booke en hytte må du kontakte bookingansvarlig. Benytt gjerne skjemaet under. Vedkommende vil da hjelpe deg med å skaffe hytte/overnattingsplass. Ønsker du å ta direkte kontakt med bookingansvarlig Knut Rudihaugen kan du ringe: (47) 906 84 419, evt. sende en e-post til rudihaugenfamily@gmail.com med dine spørsmål.

Hyttene på Leira er av forskjellig størrelse og pris. Ta kontakt med bookingansvarlig for å finne ut hva som er ledig. Sengeklær kan leies på stedet.