Norsk Indian Klubb

«Norsk Indian Klubb skal være en landsdekkende veteranmotorsykkelklubb med hovedformål å arbeide aktivt for bevaring og bruk av den amerikanske motorsykkelen Indian i Norge. Klubben skal positivt profilere Indian og kulturen knyttet til Indians historie fra 1901 – 1953.»

Norsk Indian-klubb ble stiftet 08.11.2003, som følge av en initiativ fra Arne Bjørn Hoel og Stein Fossheim. Klubben er ment å skulle virke som en samlende kraft for alle som er interessert i verdens flotteste motorsykkel.

Klubbens filosofi på dette stadium kan summeres opp på følgende måte: «Keep it simple!» Vi ønsker å holde det enkelt og praktisk, i hvertfall til vi har oversikt over medlemstilgang og økonomi.

Her kan du lese Norsk Indian Klubbs vedtekter

Kommunikasjon med medlemmene:

En internett-side er satt opp for både medlemmer og andre. En del av denne nettsiden er imidlertid forbeholdt medlemmene. Her vil vi utvikle en ressurs-base for alt man trenger i forbindelse med en restaurering. Målet er også å bruke klubben til å knytte forbindelser mellom enkeltmedlemmer som har spesielle kunnskaper.

Norsk Indian Klubb:

FacebookTwitterGoogle+Del