Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Norsk Indian Klubbs Ønskeliste

Mange har fått med seg noe vi kaller klubbens «ønskeliste» og kanskje har vi ikke vært helt klare på hva dette innebærer. Kort fortalt fungerer dette slik at man fører seg opp seg opp som interessert i å kjøpe en Indian motorsykkel og at klubben via sitt nettverk kan gi tips hvis noen ønsker å selge. Intensjonen bak ordningen er å hjelpe de som ennå ikke har fått tak i en Indian med å komme i kontakt med en mulig selger. Vi har hatt flere tilfeller av fornøyde medlemmer som har blitt hjulpet med å få kjøpt sin første Indian motorsykkel.

Det er ikke noe magisk eller genialt over dette, kun at klubben bruker sitt nettverk og kobler kjøper og selger. Men for et nytt medlem kan det være verdifullt å få slike tips. Ordningen er altså ikke ment å skulle hjelpe de som allerede er godt innarbeidet i veteranmiljøet og som sitter med store kjøretøysamlinger.

Så er det på sin plass å understreke klubbens rolle i dette samt hva vi ikke ønsker å ta del i. Klubben vil ikke ta del i selve kjøpet, taksering, eller mene noe som helst om pris. Dette må være kjøper/selgers ansvar. Pris er alltid et ømtålig tema, og uansett hva man personlig skulle mene om prisen på en motorsykkel vil dette bli feil å legge prismessige føringer for salget. Til syvende og sist vil det være markedet som bestemmer slikt.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Jeg ønsker å stå på NIK,s ønskeliste

Jeg er interessert i å få tips om salg av følgende modeller:
Medlemsskap