Hvor ble det av C-6830?

1947 Jan R. Kjells svoger og Kjell Furu i Arendal

Bookmark the permalink.

Leave a Reply