LMK-forsikringsordning

HVA ER LMK FORSIKRING?

NIK er med i paraplyorganisasjonen Landsforbundet for motorhistoriske kjøretøyklubber, LMK. LMK har på vegne av alle medlemsklubbene framforhandlet en svært gunstig forsikringsavtale. Denne forsikringen kalles LMK forsikring og kan dekke både det du har i av deler og det du har ute på veien. Selvfølgelig får du totalforsikring i Watercirkel hvis du ønsker det. lmk@watercircles.no tlf.67 20 60 30

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


HVEM KAN FÅ LMK-FORSIKRING?

Bare medlemmer av klubber tilsluttet LMK kan få LMK-forsikring, og den kan bare tegnes gjennom klubbens forsikringskomite. LMK-forsikringen gjelder for kjøretøy som skal være et samleobjekt. Kjøretøyet skal ikke erstatte et kjøretøy til normal nyttekjøring.


 

HVOR GJELDER LMK-FORSIKRINGEN?

Forsikringen gjelder over alt der ordinær motorvognforsikring gjelder. Imidlertid skal motorvognen, når den ikke er i bruk, oppbevares i låst bygning til maksimalt 30 kjøretøy eller i museum. Under løp og utflukter regnes kjøretøyet som i bruk, og det stilles ikke særskilte krav til oppbevaring.


 

HVILKE KRAV STILLES TIL KJØRETØYET?

Kjøretøyet må være 30 år eller eldre. Det skal være et samleobjekt som eies av privatperson, firma eller museum. For firma eller museum må navngitt person være nevnt i polisen. Kjøretøyet kan ikke benyttes i ervervsmessig sammenheng (utleie, varetransport o.l.). Kjøretøyet skal være i tilnærmet original stand, ikke vesentlig ombygd eller modernisert ut over normal oppgradering i bruksperioden. Det kan være restaurert eller urestaurert, men må være godt vedlikeholdt og “presentabelt”.

[table id=18 /]

DSC_0517

FOR DEG SOM SKAL SØKE HELFORSIKRING:

Motorsykkelen må være registrert når du skal søke om LMK forsikring. Er den ikke det nå så ringer du til LMK forsikring på tlf.: 67 20 60 30 og ber om at du får tegnet en garantiforsikring slik at du kan få LMK helforsikring. Husk å si at du er LMK kunde og skal ha helforsikring så raskt som mulig.

Last ned søknadsskjema og egenmeldingsskjema fra www.lmk.no eller ta kontakt med NIK slik at vi kan sende det til deg. Fyll ut søknadsskjema og husk signaturen nederst. Fyll ut egenmeldingsskjema. Egenmeldingsskjema er felles for alle kjøretøy og har en del punkt som ikke passer til MC. Skriv for eksempel: “00 – liten bulk på venstre side av tanken, ikke lakkskade. ” Hvis det er helt i orden, “tank hel og fin, ingen skader eller lakkavskraping.” viktig her å være ærlig på tilstand og skader. Stryk de punktene som ikke er aktuelle på din mc.

Ta bilder, mange bilder. Det skal tas fra begge sider, skrått forfra og bakfra begge sider, rett forfra og bakfra, nærbilder motor begge sider og fra din sitteposisjon og ned på styre/hendler. Husk og bruke blits selv om det er sol (på digital kamra kan du tvangskjøre blitsen), så alle detaljer kommer frem. I tillegg til dette så kan det være lurt å ta bilder av ting som er nevnt i egenmeldingen. Ta da med ting som trekker både opp og ned. Det kan også være greit med bilder som viser motor og rammenummer. Husk at når du tar bildene skal skiltet være påmontert. Bildene ønsker vi helst på CD.


Ring en venn. Kontakt en i nærmiljøet ditt som har LMK helforsikring på et kjøretøy. Denne kan signere på egenmeldingen din. Hvis du ikke kjenner noen i nærheten, ta kontakt med NIK så skal vi finne nærmeste som kan hjelpe deg.

Når alt er fylt ut, bilder og signatur er på plass skal alt sendes til NIKs forsikringskontakt   e-post: LMK@indianklubb.no, eller benytt skjemaet nederst på denne siden.

Hvis du har skrevet på en epostadresse på søknaden din vil du om ca 2 uker få melding fra LMK om behandlingen av søknaden din.

Oppstillingsforsikring gjøres på samme måte som helforsikring, men det er da ikke skilt på kjøretøyet. Restaureringsforsikring og lagerforsikring som tidligere. God beskrivelse av hva du ønsker forsikret er nøkkelen til en god erstatning hvis noe skulle skje. Blivende klassiker krever fortsatt godkjent besiktigelsesperson.

FOR DEG SOM SKAL VÆRE VITNE:

 1. Avtal møte med den som søker forsikring slik at du har mulighet til å se bildene som skal sendes inn. Er bildene på CD må du ha tilgang på en PC der dere møtes.
 2. Se etter at motornummer/rammenummer er det samme på kjøretøyet som det som står i søknaden
 3. Les gjennom søknaden og se at vurdering av kjøretøyet er riktig (restaurert, original osv).
 4. Har søker signert søknaden
 5. Se gjennom egenmeldingsskjema, er det samme sykkel som er beskrevet som det du ser framfor deg eller har søker pyntet mye på sannheten. Hvis du ser opplagte feil bør du gjøre søker oppmerksom på at “det burde sikkert vært skrevet i egenmeldingen”
 6. Be eier om å starte opp og kjøre en liten runde med kjøretøyet slik at du ser at det er i kjørbar tilstand. (hvis du besøker søker eller hvis kjøretøyet kommer på henger)
 7. Se på bildene slik at du ser at det er samme sykkel som er forevist.
 8. Signer på egenmeldingsskjema, husk registreringsnummer på ditt LMK forsikrede kjøretøy skal også skrives på.
 9. Ønsk søker lykke til og be vedkommende med på en kjøretur i det fine været.

  Powered byEMF HTML Contact Form

Legg igjen en kommentar