Klubbstyret

Norsk Indian Klubbs styre

Formann: Stein Fossheim
Tlf: 92631942
e-post
Kontakt med veteranmiljøet
Presse og PR for klubben.
Redaktør av websidene, Internasjonal Indian News og klargjøring av Contact Points
Informasjon til medlemmene
Ansvar for internasjonalt samarbeid.
Kasserer: Ola Prestløkken
Tlf: 93433591
e-post.
Økonomi
Ansvarlig for klubbens medlemsmatrikkel
Budsjett
Registrering av nye medlemmer (melding til formann etter innbetaling)
Innkjøp og salg av profilmateriell.
Styremedlem: Arne Bjørn Hoel
Tlf: 91783647
e-post.
Medlemsverving, utsendelse til nye medlemmer
Formann løpskomite
Ansvarlig for terminliste
Løpsinformasjon
Presse og PR for løpsarrangement
Styremedlem: Rune Stjernen
Tlf: 94836278
e-post.
Messe- og markedsansvar
Sekretær og referent
Styremedlem: e-post.LMK-forsikringskontakt.

Varamedlemmer

Pål Aasen
Kurt Dale

Norsk Indian Klubbs løpskommité:

Formann løpskommitéen: Arne Bjørn Hoel
Tlf: 91783647
e-post.
Medlem: Ronny Hansen
Tlf: 95033672e-post.
Medlem: Knut Rudihaugen
Tlf: 90684419
e-post.
Medlem: Syver Gjevre
Tlf: 95185268
Medlem: Bjørn A. Hvaleby

Norsk Indian Klubbs valgkommité/revisor:

Medlem, valgkommitéen:
Ole Martin Mobeck
Medlem, valgkommitéen:
Halvor Midtvik
Revisor: ?

 

Legg igjen en kommentar